امروز:
شنبه پنجم دلو (بهمن) ۱۳۹۸
|
29 جمادي الأول 1441
|
Sat 25 Jan 2020

Moonلالا لالا نخواب چون شب سياهه
نصيب تو زدنيا سوز و آهه
نخواب و تاسحر بيدار بنشين
تمام شب نشين در پيش كلكين
ببين كه آسمان پر از ستاره است
ببين در آسمان يك ماه پاره است
ولي از بهر تو نوري ندارد
ز بهر تو بسر شوري ندارد
بدان بر سوي تو هرگز نتابد
به ياد تو بدان هرگز نخوابد
نصيب تو زدنيا سوز و آهه
اگر چه آسمان يك قرص ماهه
لالالالا نخواب بيدارم امشب
به دل صد آه حسرت دارم امشب
كابل يكم ثور 1393

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

عناوين مرتبط